Trenutno pregledavate Održavanje bazenske vode

Održavanje bazenske vode

Od iznimne je važnosti da voda kojom napunite Vaš bazen ima prikladnu kvalitetu i karakteristike jer iste kasnije utječu na ishod svih slijedećih tretiranja. Najprikladnije je, ako je moguće, koristiti vodu iz javnog komunalnog sustava koja je već tretirana. U slučaju da ste primorani koristiti vodu iz šterne/bunara, rijeke i slično, savjetujemo vam preventivnu analizu vode kako bi utvrdili koja su tretiranja potrebna, da se izbjegnu problemi ili oštećenja na PVC lineru koja nisu pokrivena garancijom.


Vrijednosti koje se ispituju i mjere su:

• pH: Utvrđuje stupanj kiselosti ili lužnatosti vode – vrijednosti od 0 do 7 pokazuju kiselu vodu, a od 7 do 14 lužnatu vodu, dok je 7 neutralna vrijednost
• KLOR: služi za dezinfekciju vode. Vrijednost ukupnog klora treba biti između 0,9 ppm i 1,20 ppm i mora biti ravnomjerno raspoređena u cijelom bazenu.
• LUŽNATOST: Lužnatost je količina otopljenih soli i predstavlja mineraliziranost vode. Idealna vrijednost je između 80 i 120 ppm.
• TVRDOĆA: Pokazuje koncentraciju bikarbonata kalcija i magnezija otopljenih u vodi. Idealna vrijednost trebala bi biti između 100 i 400 ppm.

Idealna vrijednost pH u bazenu je između 7.0 i 7.6. Pri toj vrijednosti voda ne uzrokuje nikakve iritacije niti taloženje kamenca, a efikasnost kemijskih proizvoda kojima tretiramo bazensku vodu je optimalna, pri čemu obloga bazena ostaju u dobrom stanju dugo vremena.
pH ispod 7.0 prouzročit će neželjene efekte od kojih su značajniji korozija metalnih dijelova u bazenu i iritacija očiju i sluznice.
pH viši od 7.6, (tvrda voda), izaziva iritaciju očiju i sluznice, dok se u zraku osjeti poznato „zaudaranje klora“. Uz to prouzročit će formiranje opasnog i neestetskog taloga kamenca na stepenicama i lineru, voda ima “mliječni izgled”, te će se značajno umanjiti efikasnost kemijskih proizvoda za tretiranje vode. Između ostalog, može dovesti i do problema u funkcioniranju filtracijskog sustava. Kod pješčanog filtra postoji opasnost od taloženja kamenca u unutrašnjoj posteljici pijeska, čime se značajno umanjuje efikasnost filtracije, sve do trenutka dok nije potrebno kompletno zamijeniti sav pijesak, a u najgorim slučajevima i kompletan filtar.
Kako bi se izbjegli navedeni problemi važno je postići i održavati pravilan odnos između pH, lužnatosti i tvrdoće vode.
KLOR dezinficira vodu i uništava mikroorganizme, međutim neki mikroorganizmi mogu preživjeti i u kloriranoj vodi. Među njima je i bakterija Cryptosporidium, koja je naroćito opasna za malu djecu, trudnice i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom. Iz tog razloga je preporučljivo povremeno raditi laboratorijske analize, kod kojih se utvrđuje kopletno stanje kakvoće vode.
Može se zaključiti, da je pH najvažniji pokazatelj kvalitete vode Vašeg bazena. Ukoliko se bazenski sustav redovito ne čisti i održava, stvaranjem kamenca na kvarcnom pijesku postoji opasnost od njihova međusobnog sljepljivanja čime se smanjuje njegova poroznost, što nepovratno dovodi do smanjenja filtracijskog kapaciteta. Nadalje, u pumpi se povećava tlak, čime filtar i cijevna instalacija bivaju opterećeni tlakom većim od dopuštenog, pri čemu se u opasnost dovodi cijeli prostor strojarnice zbog mogućnosti puknuća cijevi. Na bazenskoj instalaciji niskog tlaka, mora biti ugrađen manometar, kojim se lako može kontrolirati radni tlak unutar cijevne instalacije i filtara. Manometar je obično smješten na vrhu filtara ili na višeputnom ventilu, a noviji imaju mogućnost podešavanja oznaka minimalnog i maksimalnog radnog tlaka. Podešavanje vrijednosti min. i max. radnog tlaka treba biti izvršeno od stručno osposobljene osobe za održavanje bazenskog sustava. Kontaktirajte nas – E-PRIJAVA